giao dịch trung gian (gdtg) là gì?

Tạo nhóm chat 3 người:
- MUA
- BÁN
- TRUNG GIAN

Sau đó bên MUA chuyển tiền cho TRUNG GIAN giữ để 2 bên yên tâm giao dịch

Giao dịch thành công, TRUNG GIAN chuyển tiền bên BÁN
Giao dịch thất bại, TRUNG GIAN hoàn tiền bên MUA


Facebook trung gian duy nhất:
http://facebook.com/nghiagdtg
Kiểm tra kỹ link và id fb tránh fb fake giả mạo